Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: atest

Czy na tle obowiązującego ustawodastwa "Świadectwo jakości wyrobu medycznego" stwierdzające właściwości rehabilitacyjne wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego łącznie z opinią medyczną jest równoważne atestowi w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i uslug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.01.2004 r. (wpływ do tut. organu za pismem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr III-2/448-30/VAT/04/MM w dniu 12.02.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmi ...

- w sprawie stawki podatku od towarów i usług właściwej dla sprzedawanych w 2003 r. przez Spółkę krzeseł biurowych obrotowych, sklasyfikowanych wg PKWiU w grupowaniu 36.11.11.55.0,

Odpowiadając na pismo z dnia 28.10.2003 r. (data wpływu do US 12.11.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 21.11.2003 r. (data wpływu do US 24.11.2003 r.) w sprawie stawki podatku od towarów i usług właściwej dla sprzedawanych w 2003 r. przez Spółkę krzeseł biurowych obrotowych, sklasyfikowanych wg PKWiU w grupowaniu 36.11.11.55.0, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14 a § 1 i ...

Czy przy sprzedaży materacy rehabilitacyjnych można zastosować obniżoną stawkę podatku VAT ?

W nawiązaniu do pisma znak: PP-443/ 9 /03 z dnia 24.06.2003 r. dotyczącego stosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 0%, przy sprzedaży materacy rehabilitacyjnych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. informuje: Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 04.08.2003 r. znak: PP3-812-19/03/JŁ/426 „zarówno stawka podatku od towarów i usług w wysokości 7%, jak i stawka obniżona do wysoko ...

Stawka podatku od towarów i usług dla wyrobów z drewna - figur ogrodowych PKWiU20.51.14-50.99.

W związku ze złożeniem przez podatnika pisma w dniu 05.03.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 18 ust. 1 a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług ora ...

Jaką należy stosować stawkę podatkową w podatku od towarów i usług od dnia 01.05.2004r. w odniesieniu do sprzedawanych wyrobów, które posiadają ważny do dnia 31.05.2004r. atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej ?

Podatnik złożył oświadczenie, iż w sprawie będącej przedmiotem zapytania nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, ani też postępowanie przed sądem administracyjnym. Przedstawiając stan faktyczny oraz własne stanowisko w sprawie wskazano, iż przy sprzedaży swych wyrobów do których nie podano symbolu PKWiU, a które posiadają ważny do 31.05.2004r. atest Krajowej Komisji Artystycznej ...

Jaką stawką winien być opodatkowany wyrób rehabilitacyjny: poduszka masująca - DK/P-1, sklasyfikowana wg PKWIU w grupowaniu 33.10.16-53?

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (D.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2004 r. (wpływ 2.02.2004 r.) w sprawie stawki podatku od towarów i usług właściwej dla wyrobu: poduszka masująca – DKP/P1 sklasyfikowanej wg PKWiU w grupowaniu 33.10.16-53, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje: Z przedstawionego przez pod ...

Czy możliwe jest stosowanie od 01.01.2003 r. 0% stawki podatku na siedziska kąpielowe posiadające pozytywną opinię o wyrobie medycznym?

Na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług ... (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) do celów poboru tego podatku w okresie do 31 grudnia 2002r. stosowano klasyfikacje statystyczne obowiązujące przed 1 lipca 1997r.. Źródłem informacji w zakresie towarów był Systematyczny Wykaz Wyrobów (SWW). Klasyfikacja ta nie wyszczególniała konkretnych towarów, które mogą b ...

Czy zasadne jest zastosowanie stawki 3% VAT na sprzedaż kafli kominkowych ceramicznych posiadających atest jako wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego oraz zastosowanie stawki 7% VAT na sprzedaż tych samych kafli kominkowych ceramicznych PKWiU 26.30.10, które nie posiadają atestu?

Zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) dla towarów wymienionych w załączniku Nr 1 do tej ustawy stawka podatku wynosi 3%. W załączniku Nr 1 w pozycji 29 Części I – VIII zostały wymienione opatrzone odpowiednimi symbolami PKWiU „Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego atestowane przez krajowe ...

Czy od dnia 1 maja 2004r. można stosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7% na wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego w odniesieniu do wyrobów zakupionych przed 1 maja 2004r.?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 17.05.2004r. (data złożenia 19.05.2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących stawki podatku od towarów i usług na wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i a ...

Czy jest możliwość stosowania stawki 7% na dostawę wyrobów z wikliny sklasyfikowanej pod symbolem PKWiU 20.52.15-70.60 nabytych przed dniem 01.05.2004r. i po dniu 01.06.2004r., które posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach na podstawie art.14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 z późn. zmian.) przedstawia swoje stanowisko w tym zakresie Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), w pozycjach 110-128 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła ...

Generowanie strony w 4 ms