Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatek do przeniesienia

Czy zarejestrowany podatnik podatku akcyzowego może uznać za koszt uzyskania przychodu podatek akcyzowy wynikający z deklaracji AKC-2 /zapłacony/.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego oraz mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny Naczelnik Urzedu Skarbowego Warszawa - Mokotów działając w trybie art. 14 a par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa informuje, że w świetle przepisu art. 23 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r. ...

Podatnik prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, którą zlikwidował. Ostatnia deklaracja VAT – 7 wykazywała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia. Czy jeżeli podatnik podejmie działalność gospodarczą pod tym samym NIP-em w okresie krótszym niż 36 miesięcy, to będzie mógł kontynuować rozliczenie podatku od towarów i usług ?

Stosownie do regulacji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP, jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności wymie ...

Czy prawidłowym jest przeniesienie rozliczenia kwot podatku naliczonego z tytułu zakupów towarów związanych ze sprzedażą zwolnioną od podatku od towarów i usług oraz opodatkowaną do miesiąca, w którym wystąpi zarówno sprzedaż opodatkowana jak i zwolniona

W odpowiedzi na pismo z dn. 03.12.2003 r. będące zapytaniem czy prawidłowym jest przeniesienie rozliczenia kwot podatku naliczonego z tytułu zakupów towarów związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną do miesiąca, w którym wystąpi zarówno sprzedaż opodatkowana jak i zwolniona Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkow ...

Spółka przejęta dokonała ostatecznego rozliczenia podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2004r., w którym to wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w kwocie 8.154 zł.Czy Spółka przejmująca będzie miała prawo do uwzględnienia w/w nadwyżki w swoim rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc marzec 2004r?,Czy należy wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty podatku naliczonego nad należnym w kwocie 8.154 zł, wynikającej z ostatniej deklaracji sporządzonej przez Spółkę przejętą ?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.). W dniu 26.02.2004 r. Spółka przejęta w wyniku połączenia s ...

W sprawie uwzględnienia w deklaracji VAT-7 za maj 2004 r. kwoty podatku naliczonego nierozliczonej w kwietniu 2004 r., tj. w której pozycji deklaracji VAT-7 za maj 2004 r., a następnie za czerwiec 2004 r. należy wykazać kwotę podatku naliczonego nierozliczoną w kwietniu 2004 r. i w maju 2004 r.

W przedmiotowym zapytaniu podatnik przedstawił stan faktyczny i swoje stanowisko w sprawie a mianowicie:-w kwietniu 2004 r. nie osiągnął obrotu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dokonał jednak opodatkowanych zakupów towarów pozostałych związanych wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną, które wykazał w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2004 r. w poz. 50 i 51.W maju 2004 r. sytuacja się powtór ...

Czy Spółce z o.o. powstałej z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego przysługuje prawo do nadwyżki podatku nailczonego wykazanej do przeniesienia w ostatniej deklaracji złożonej przez przedsiębiorstwo państwowe ?.

W związku z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz zapytaniem podatnika o informacje w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie wyjaśnia: Przepis ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. (art. 40) o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) mówiący o tym, że kupujący lub przejmują ...

Prawidłowość stosowania przez podatnika uregulowań art. 87 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego w przedmiotowych pismach wynika, iż w dniu 14 -go grudnia Spółka otrzymała zaliczkę od kontrahenta unijnego w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Na powyższą okoliczność wystawiono w dniu 14.12.2005r. fakturę VAT zaliczkową ze stawką VAT "0"%, której oryginał wysłano do zaliczkodawcy. Faktura ta zostanie wykazana w deklaracji VAT za grudzień, ...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług związanych z planowaną działalnością opodatkowaną oraz prawidłowość rozliczenia podatku w deklaracji V-7K.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 18 ms