Drukuj

Spółka polska jest udziałowcem spółki słowackiej i posiada 100% udziałów w jej kapitale. W oparciu o ramową umowę spółka polska udziela pożyczki spółce słowackiej. Czy zawarta umowa pożyczki skorzyska ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 ust.10 lit.h ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z art. 1 ust.1 pkt1 lit. „b” ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają umowy pożyczki. Umowa pożyczki zawarta pomiędzy Spółką polską (pożyczkodawca) a podmiotem zagranicznym (pożyczkobiorca) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdyż jako umowa zobowiązująca jest prawem majątkowym wykonywanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Stosownie do treści art. 9 pkt 10 lit. „h” ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych są pożyczki udzielane przez wspólnika (akcjonariusza) spółki kapitałowej.

W przypadku przedmiotowej umowy pożyczki pożyczkobiorcą jest spółka kapitałowa, działająca na podstawie prawa kraju jej powstania (Słowacja), a pożyczkodawca jest udziałowcem pożyczkobiorcy. W związku z powyższym w przedstawionym stanie faktycznym umowa pożyczki korzysta ze zwolnienia z art. 9 pkt 10 lit. „h” ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podobne interpretacje: