Drukuj

Dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki udzielanej spółce kapitałowej przez wspólnika.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, umocowany art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926), zmienia interpretację udzieloną przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu pismami z dnia: 18 czerwca 2004 r., 28 czerwca 2004 r. i 30 lipca 2004 r. o nr PM-436/7/04 w sprawie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki udzielanej spółce kapitałowej przez wspólnika.
Odpowiadając na zapytanie podatnika - udziałowca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - czy udzielona przez niego Spółce pożyczka z przeznaczeniem na działalność gospodarczą podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, tut. organ wyjaśnia co następuje:Ustawą z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 42) wprowadzone zostało - z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2004 r. - zwolnienie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych pożyczek udzielanych przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej tj. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej. Zwolnienie to normuje art. 9 pkt 10 lit. h ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm. ).

Podobne interpretacje: