Drukuj

Zwolnienia przedmiotowe

Odpowiadając na pismo z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, Urząd Skarbowy w Gorlicach uprzejmie informuje:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z 26 lipca 1991 r, o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dopłaty z zakładowego funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (niezależnie od ich wysokości) i innych źródeł (do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł) do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimówisk; w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają natomiast wszelkie inne dopłaty i wypłaty zmierzające do zapewnienia wypoczynku pracownikowi i jego rodzinie. Dotyczy to zwłaszcza częstych dopłat do wycieczek pracowników oraz do wczasów organizowanych przez nich indywidualnie. W tym przypadku pracodawca musi wymienione dopłaty doliczyć do innych dochodów pracownika i jako płatnik potrącić zaliczkę na pdatek dochodowy.

Podobne interpretacje: