Drukuj

Czy ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą korzystać bilety na imprezy kulturalne i karnety na basen, gdy część kosztów ponosi pracownik, a część zakład pracy finansuje ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ?

W odpowiedzi na pytanie zawarte w piśmie z dnia 25.03.2004 r., dotyczące interpretacji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami), na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że zgodnie z wymienionym przepisem, wartość rzeczowych świadczeń przekazanych pracownikom, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, od 1 stycznia 2004 r. jest zwolniona z podatku dochodowego - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Bilet wstępu na imprezę kulturalną lub karnet na basen dla pracownika mieści się w zakresie rzeczowych świadczeń kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych i jest objęty powyższym zwolnieniem od podatku. Jak wynika z treści pisma, część kosztów za bilety na imprezy kulturalne oraz za karnet na basen ponosi pracownik, a część ponosi zakład pracy.

Świadczeniem rzeczowym w tym przypadku nie jest cała wartość biletu na imprezę kulturalną czy karnetu na basen, lecz ta część wartości biletu lub karnetu, która jest finansowana przez pracodawcę. Nie można, bowiem uznać, iż wydatek poniesiony bezpośrednio przez pracownika na zakup biletu czy karnetu, stanowi dla niego świadczenie rzeczowe.

W związku z tym, iż przekazane przez zakład pracy dla pracowników powyższe świadczenia rzeczowe (część kosztów zakupu biletów i karnetów) w całości zostały sfinansowane z funduszu socjalnego, podlegają przedmiotowemu zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy.

Podobne interpretacje: