Drukuj

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do usług polegających na przewozie dzieci niepełnosprawnych na trasie dom - szkoła – dom? Samochody są wyposażone w specjalistyczne pasy do mocowania osób i wózków inwalidzkich oraz najazdy lub windy. W pojeździe przebywa osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Zgodnie z opinią klasyfikacyjną wydaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi – Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych (pismo z dnia 26.11.2003 r. Nr OISK-5672/KU-689/14-8522/03) usługi świadczone przez podatnika - polegające na przewozie osób niepełnosprawnych specjalnie przygotowanymi do tego celu samochodami, w których odpowiednio przygotowany personel medyczny sprawuje opiekę w trakcie przejazdu - mieszczą się w grupowaniu PKWiU 85.14.14-00.00 “Usługi pogotowia ratunkowego”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w związku z poz. 20 załącznika nr 2 do tejże ustawy, zwolnione są od podatku usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług paramedycznych oraz mierzenia ciśnienia tętniczego poza placówkami ochrony zdrowia (PKWiU ex 85).

Organ podatkowy potwierdza zatem stanowisko podatnika, iż świadczenie usług, o których mowa we wniosku, w myśl obowiązujących przepisów ustawy podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Podobne interpretacje: