Drukuj

Czy pieniężna równowartość wydanych pracownikom Jednostki legitymacji stanowi dochód opodatkowany na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w związku z Waszym zapytaniem z dnia 2004.02.12 (wpływ 2004.02.18) uzupełnionym w dniu 2004.03.01 (wpływ uzupełnienia zapytania w dniu 2004.03.15) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy informuje, co następuje:

Żołnierze zawodowi, zasadniczej nadterminowej służby wojskowej, okresowej służby wojskowej oraz pracownicy wojskowych jednostek budżetowych korzystają z uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego częściowo sfinansowanych z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, na podstawie decyzji nr 372/MON Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2003 roku. Dokumentem uprawniającym do korzystania z w/w uprawnień są legitymacje wykupione przez MON. Rozdział legitymacji uprawniających do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego odbywa się zgodnie z wytycznymi NR 38/03 Szefa Generalnego Zarządu Logistyki P-4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 24 grudnia 2003 roku.

Wątpliwość Wasza dotyczy kwestii, czy pieniężna równowartość wydanych pracownikom Jednostki legitymacji stanowi dochód opodatkowany na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (jt. Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 roku z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 84 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń z tytułu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego, wynikających z przepisów o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Pieniężna równowartość wydanych pracownikom Jednostki legitymacji, stanowiących dokument uprawniających do skorzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego jest świadczeniem ponoszonym na rzecz pracowników Jednostki w ramach przysługujących im uprawnień do korzystania z ulgowych przejazdów.

A zatem równowartość wydanych legitymacji pracownikom uprawnionym do korzystania z ulgowych przejazdów jest wolna od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 84 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na powyższe stanowisko Wasze zawarte w uzupełnieniu zapytania, iż wartość wydanych legitymacji nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu jest słuszne.

Odpowiedzi niniejszej udzielono w oparciu o stan faktyczny scharakteryzowany w piśmie oraz w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu jej datowania.

Podobne interpretacje: