Drukuj

Czy zasiłek rodzinny jest dochodem podlegającym opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) - w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 30.04.2004 r. uzupełnione pismami z dnia 12.05.2004r. i 31.05.2004 r. dotyczące stosowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności - czy zasiłek rodzinny jest dochodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem podatnika zasiłek rodzinny nie jest dochodem jego i rodziny w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego uprzejmie wyjaśnia, iż zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a ustawy oraz dochodów od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 21 ust 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne wypłacone na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne oraz zasiłki porodowe wypłacone na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z tym zasiłek rodzinny wypłacany na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.), jako wypłacany na podstawie „odrębnych przepisów” będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego.

Reasumując, zasiłek rodzinny w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest dochodem zwolnionym od opodatkowania, który nie jest wykazywany w zeznaniu rocznym, nie podlega łączeniu z dochodami z innych źródeł i nie jest wykazywany w zaświadczeniu o wysokości dochodów wystawionym na podstawie art. 306i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.).

Podobne interpretacje: