Drukuj

W jaki sposób należy opodatkować podatkiem od towarów i usług usługi pobytu opiekunów świadczone przez zakład opieki zdrowotnej przeznaczony dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 Ustawy zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego świadczenie usług wymienionych w załączniku Nr 2.

W poz. 20 załącznika Nr 2 zamieszczono usługi o symbolu PKWiU ex 85, tj. usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług paramedycznych oraz mierzenia ciśnienia tętniczego poza placówkami ochrony zdrowia.

Jednocześnie informuję, że w sprawie tego, czy usługi świadczone przez podatnika na rzecz opiekunów dzieci-pacjentów wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych należą do grupowania PKWiU 85 kompetentny jest wyłącznie GUS.

Zarządzeniem Nr 5 z dnia 05.11.2002 r. (Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 60) Prezes GUS postanowił, że od 01.01.2003 r. do wydawania opinii interpretacyjnych podstawowych standardów klasyfikacyjnych (PKWiU, PKOB, PCN) właściwy jest Urząd Statystyczny w Łodzi - Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych.

Podobne interpretacje: