Drukuj

Czy wydanie kuponów premiowych związanych ze sprzedażą premiową ( wartość bonu uzależniona jest od wielkości zakupów dokonanych przez kontrahentów Podatnika ) jest świadczeniem usługi lub towarem i czy jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W opinii tut. organu podatkowego kupon premiowy nie jest towarem, a jego wydanie nie jest usługą w rozumieniu art. 4 pkt 1) i pkt 2) ( obowiązującego do dnia 30.04.2004r. ) ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm. ) i zgodnie z art. 2 wymienionej ustawy nie podlegało do dnia 30.04.2004r. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Artykuł 2 ustawy o VAT wymieniał enumeratywnie katalog czynności opodatkowanych tym podatkiem. Wśród listy zdarzeń i czynności ( w tym czynności zrównanych ze sprzedażą ) nie wymieniono wydania kuponów premiowych.

Natomiast w myśl art. 5 ( obowiązującego od 01.05.2004r. ) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz.535 ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W opinii tut. organu podatkowego wydanie kuponów premiowych nie jest dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, ani świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT, zatem również od 01.05.2004r. nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Podobne interpretacje: