Drukuj

Czy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowa pożyczki dokonana na rzecz spółki z o. o. przez jej zagranicznego udziałowca, jeżeli umowa ta podpisana została za granicą i tam też znajdował się przedmiot tej umowy?

W świetle art. 1 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczka udzielona spółce z o.o. przez jej wspólnika – w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 01.05.2004r. - uznawana jest za zmianę umowy spółki.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy umowa spółki i jej zmiany podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli spółka ma siedzibę w Polsce.

Mając powyższe na uwadze każda umowa pożyczki dokonana na rzecz spółki z o.o. mającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej przez jej udziałowca zagranicznego podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych niezależnie od tego, czy w chwili jej zawarcia przedmiot umowy znajduje się w kraju czy zagranicą i bez względu na miejsce zawarcia takiej umowy.

Podobne interpretacje: