Drukuj

Czy sprzedaż działek rekreacyjnych przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zgodnie z art. 15 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54 poz. 535/

„... 1. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Tutejszy Urząd informuje iż, w świetle przepisów ww. ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaż działki rekreacyjnej przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 cytowanej ustawy:„...Zwalnia się od podatku: dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę...”.

Podobne interpretacje: