Drukuj

1. Czy usługi świadczone przez stołówkę należącą do szkoły i prowadzoną przez pracowników szkoły, polegające na żywieniu uczniów i personelu szkoły są usługami zwolnionymi od podatku od towarów i usług ? 2. Czy usługi zakwaterowania uczniów w internacie są usługami zwolnionymi od podatku od towarów i usług ?

Na podstawie art. 14a § 1 i 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na Państwa pismo, które wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 14.05.2004 r. (dodatkowe wyjaśnienia do pisma złożono w dniu 24.06.2004 r.), wyjaśnia:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku od towarów i usług, usługi wymienione w załączniku nr 4 do tej ustawy.

Ponieważ usługi świadczone przez stołówkę należącą do szkoły i prowadzoną przez pracowników szkoły, polegające na żywieniu uczniów i personelu szkoły zaklasyfikowane zostały przez Urząd Statystyczny w Łodzi do grupy usług w zakresie edukacji PKWiU 80.10.12-00.10, wobec czego znajdują się w poz. 7 załącznika nr 4 do cyt. wyżej ustawy o VAT i są usługami zwolnionymi od podatku od towarów i usług.

Usługi zakwaterowania uczniów w internacie znajdują się w poz. 1 załącznika nr 4 cyt. ustawy o VAT, są usługami również zwolnionymi od podatku od towarów i usług.

Podobne interpretacje: