Drukuj

Czy usługi w zakresie archiwizacji i składowania dokumentacji, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 92.51.12 są zwolnione od podatku VAT?

Podatnik świadczy usługi w zakresie archiwizacji akt (dokumentacji), składowania dokumentacji, przechowywania akt i udostępniania dokumentów, które zgodnie z interpretacją Urzędu Statystycznego w Łodzi - Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych mieszczą się w PKWiU pod symbolem 92.51.12-00.00 jako "usługi archiwów".
Zdaniem podatnika świadczone usługi zwolnione są od podatku VAT.
Odpowiadając na powyższe organ podatkowy stwierdza:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004r. z późn.zm) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Natomiast na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.

W załączniku nr 4 pod poz. 11 zostały wymienione usługi ex PKWiU 92 - Usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem - z wyłączeniem:

1) usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,
2) usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,
3) usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),
4) wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki (PKWiU 92.33 i 92.34.11) oraz wstępu na imprezy sportowe,
5) wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5),
6) działalności agencji informacyjnych,
7) usług wydawniczych,
8) usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12.

Użycie przez ustawodawcę "ex" przy grupowaniu PKWiU korzystającym ze zwolnienia przedmiotowego od podatku od towarów i usług oznacza, iż zwolnienie dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania.

Świadczone przez podatnika usługi w zakresie archiwizacji akt (dokumentacji), składowania dokumentacji, przechowywania akt i udostępniania dokumentów, zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 92.51.12, mieszczą się w grupowaniu usług PKWiU ex 92 i na podstawie art.43 ust.1 pkt 1 ustawy VAT oraz pozycji 11 załącznika nr 4 podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko podane we wniosku uznano jako prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia.

Podobne interpretacje: