Drukuj

Stawka podatku VAT obowiązująca na roboty wykonywane w budynku mieszkalnym i pomiędzy budynkami.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana „X” przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2008r. (data wpływu 17 stycznia 2008r.), uzupełnionym pismami z dnia 8 marca 2008r. (data wpływu 11 marca 2008r.) oraz z dnia 8 kwietnia 2008r. (data wpływu 9 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług obowiązującej na:

 • roboty związane z wykonaniem instalacji telewizji kablowej w budynkach mieszkalnych - PKWiU 45.31.41-00.00,
 • roboty związane z wykonaniem rozprowadzających podziemnych linii telewizji kablowej wraz z urządzeniami wzmacniającymi i rozdzielającymi, łączącymi budynki i osiedla - PKWiU 45.21.46-00.00,
 • konserwację sieci telewizji kablowej polegającą na stałym nadzorze nad siecią telewizji kablowej (dokonywanie pomiarów kontrolnych i regulacji urządzeń, naprawa urządzeń oraz wymiana uszkodzonych części i elementów):
  - w budynkach mieszkalnych - PKWiU 45.31.41-00.00,
  - poza budynkami mieszkalnymi – PKWiU 45.21.46-00.00,
 • roboty związane z wykonaniem instalacji antenowych radiowych, telewizyjnych i satelitarnych w budynkach mieszkalnych (np. typu azart) oraz ich remonty, modernizacja i konserwacja – PKWiU 45.31.23-00.00 jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 stycznia 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie stawki podatku od towarów i usług.Wniosek powyższy został uzupełniony pismem z dnia 8 marca 2008r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-81/08/AL z dnia 27 lutego 2008r. oraz pismem z dnia 8 kwietnia 2008r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca wykonuje:

 1. instalacje telewizji kablowej w budynkach mieszkalnych polegające na układaniu korytek kablowych, montażu kabli antenowych, gniazd antenowych, urządzeń wzmacniających i rozdzielających oraz wykonaniu zasilania elektrycznego tych urządzeń:
  - PKWiU – dziesięciocyfrówka 45.31.41-00.00 – roboty związane z montażem instalacji elektrycznych dla sprzętu telekomunikacyjnego,
  - KWiU - podkategoria 45.31.41 – roboty związane z zakładaniem instalacji elektrycznych dla sprzętu telekomunikacyjnego;
 2. rozprowadzające podziemne linie telewizji kablowej wraz z urządzeniami wzmacniającymi i rozdzielającymi, łączącymi budynki i osiedla:
  - PKWiU dziesięciocyfrówka 45.21.46-00.00 – roboty ogólnobudowlane związane z budową lokalnych podziemnych linii telefonicznych i pozostałych linii telekomunikacyjnych (łącznie z pracami pomocniczymi),
  - KWiU – podkategoria 45.21.46 – roboty ogólnobudowlane związane z budową lokalnych podziemnych linii telefonicznych i pozostałych lokalnych podziemnych linii telekomunikacyjnych (łącznie z pracami pomocniczymi),
 3. konserwację sieci telewizji kablowej polegającą na stałym nadzorze nad siecią telewizji kablowej (dokonywanie pomiarów kontrolnych i regulacji urządzeń, naprawa urządzeń oraz wymiana uszkodzonych części i elementów):
  a) w budynkach mieszkalnych:
  - PKWiU dziesięciocyfrówka 45.31.41-00.00 roboty związane z montażem instalacji elektrycznych dla sprzętu telekomunikacyjnego,
  - KWiU - podkategoria 45.31.41 – roboty związane z zakładaniem instalacji elektrycznych dla sprzętu telekomunikacyjnego,
  b) na zewnatrz:
  - PKWiU – dziesięciocyfrówka 45.21.46-00.00 roboty ogólnobudowlane związane z budową lokalnych podziemnych linii telefonicznych i pozostałych linii elekomunikacyjnych (łącznie z pracami pomocniczymi),
  - KWiU – podkategoria 45.21.46 – roboty ogólnobudowlane związane z budową lokalnych podziemnych linii telefonicznych i pozostałych lokalnych podziemnych linii telekomunikacyjnych (łącznie z pracami pomocniczymi)
 4. instalacje antenowe radiowe, telewizyjne i satelitarne w budynkach mieszkalnych (typu AZART) oraz ich remonty, modernizacje i konserwacje:
  - PKWiU dziesięciocyfrówka 45.31.23-00.00 – roboty związane z instalowaniem anten mieszkaniowych,
  - KWiU podkategoria 45.31.23 – roboty związane z instalowaniem anten mieszkaniowych.
  Instalacje antenowe i telewizji kablowej znajdują się w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 1122.

Wnioskodawca ww. usługi świadczy na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej.Spółdzielnia w części swych zasobów posiada sieć telewizji kablowej, która zastąpiła dotychczasową instalację antenową. Spółdzielnia Mieszkaniowa dostarcza sygnał telewizji kablowej do mieszkań znajdujących się w jej zasobach a także do innych budynków mieszkalnych (innych podmiotów) stosując przy sprzedaży usługi stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7% jako właściwą dla usługi dostarczania sygnału telewizji kablowej.Instalacja telewizji kablowej stanowi część budynków, mieszczącą się w definicji określonej w art. 2 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto istnieje instalacja łącząca instalacje w poszczególnych budynkach tworząca z instalacją budynkową jedną całość. W pozostałych zasobach mieszkaniowych Spółdzielni, gdzie nie został doprowadzony sygnał telewizji kablowej, istnieje budynkowa instalacja antenowa (typu azart), która stanowi część budynku mieszczącą się w definicji określonej w art. 2 ust. 12 ustawy o VAT.

W związku z opisanym stanem faktycznym zadano następujące pytania:

 1. Czy wykonanie instalacji telewizji kablowej w budynkach mieszkalnych - PKWiU 45.31.41-00.00 – powinno być opodatkowane stawką 7% czy 22% podatku od towarów i usług...
 2. Czy wykonanie rozprowadzających podziemnych linii telewizji kablowej wraz z urządzeniami wzmacniającymi i rozdzielającymi, łączącymi budynki i osiedla – PKWiU 45.21.46-00.00 - pomiędzy budynkami mieszkalnymi powinno być opodatkowane stawką 7% czy 22% podatku od towarów i usług...
 3. Czy wykonanie konserwacji sieci telewizji kablowej polegającej na stałym nadzorze nad siecią telewizji kablowej (dokonywanie pomiarów kontrolnych i regulacji urządzeń, naprawa urządzeń oraz wymiana uszkodzonych części i elementów) - PKWiU 45.31.41-00.00 - w budynkach mieszkalnych powinno być opodatkowane stawką 7% czy 22% podatku od towarów i usług...
 4. Czy wykonanie konserwacji sieci telewizji kablowej polegającej na stałym nadzorze nad siecią telewizji kablowej (dokonywanie pomiarów kontrolnych i regulacji urządzeń, naprawa urządzeń oraz wymiana uszkodzonych części i elementów) - PKWiU 45.21.46-00.00 - pomiędzy budynkami mieszkalnymi powinno być opodatkowane stawką 7% czy 22% podatku od towarów i usług...
 5. Czy wykonanie konserwacji sieci telewizji kablowej polegającej na stałym nadzorze nad siecią telewizji kablowej (dokonywanie pomiarów kontrolnych i regulacji urządzeń, naprawa urządzeń oraz wymiana uszkodzonych części i elementów) - obejmującą sieć pomiędzy budynkami mieszkalnymi i w budynkach mieszkalnych powinno być opodatkowane stawką 7% czy 22% podatku od towarów i usług...
 6. Czy wykonanie instalacji antenowych, radiowych, telewizyjnych i satelitarnych (typu azart) w budynkach mieszkalnych oraz ich remonty, modernizacje i konserwacje - PKWiU 45.31.23-00.00 - powinno być opodatkowane stawką 7% czy 22% podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy nie można dzielić instalacji sieci kablowej, stanowiącej jedną funkcjonalną całość, na część w budynkach mieszkalnych i pomiędzy budynkami mieszkalnymi. Dlatego też wykonanie instalacji telewizji kablowej polegające na układaniu korytek kablowych, montażu kabli antenowych, gniazd antenowych, urządzeń wzmacniających i rozdzielających oraz wykonaniu zasilania elektrycznego tych urządzeń (PKWiU 45.31.41-00.00); wykonanie instalacji antenowych radiowych, telewizyjnych i satelitarnych (typu azart) oraz ich remonty, modernizacja i konserwacja (PKWiU 45.31.23-00.00); konserwacja sieci telewizji kablowej polegająca na stałym nadzorze nad siecią telewizji kablowej /dokonywanie pomiarów kontrolnych i regulacji urządzeń, naprawa urządzeń oraz wymiana uszkodzonych części i elementów/ (PKWiU 45.31.41-00.00) - dotyczy tylko i wyłącznie sieci telewizji kablowej lub sieci antenowej samodzielnej, w jednym budynku mieszkalnym - powinna być stawka 7% podatku od towarów i usług.

W sytuacji gdy wykonanie instalacji telewizji kablowej polegające na układaniu korytek kablowych, montażu kabli antenowych, gniazd antenowych, urządzeń wzmacniających i rozdzielających oraz wykonaniu zasilania elektrycznego tych urządzeń(PKWiU 45.31.41-00.00) i konserwacja sieci telewizji kablowej polegająca na stałym nadzorze nad siecią telewizji kablowej /dokonywanie pomiarów kontrolnych i regulacji urządzeń, naprawa urządzeń oraz wymiana uszkodzonych części i elementów znajdujących się w budynkach mieszkalnych/ (PKWiU 45.31.41-00.00) dotyczą instalacji w budynkach mieszkalnych i sieci pomiędzy budynkami, łączącej sieci w budynkach mieszkalnych należy zastosować stawkę 22%.Zdaniem Podatnika sieć telewizji kablowej stanowi jedną funkcjonalną całość i wykonanie rozprowadzających podziemnych linii telewizji kablowej łączących budynki jak i konserwacja rozprowadzających podziemnych linii telewizji kablowej - powinny być objęte taką samą stawką podatku od towarów i usług jak całość instalacji z nimi połączonych czyli stawką 22%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, obniżone, tj. 7%, 3% i 0%. Stosownie do art. 41 ust. 12 cyt. ustawy stawkę podatku od towarów i usług stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, rozumie się w myśl ust. 12a cyt. wyżej przepisu obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12b ww. ustawy nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300m#61447;;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m#61447;.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Ponadto zgodnie § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

 1. robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,
 2. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie sąobjęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Z unormowań zawartych w przytoczonych przepisach wynika zatem, iż 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i nieobjętym tym programem. Z brzmienia art. 2 pkt 12 ww. ustawy o podatku od towarów i usług przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, określoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.) obowiązującym dla celów podatku VAT do dnia 31 grudnia 2008r., w Dziale 45 mieszczą się roboty budowlane. Dział ten obejmuje:

 1. prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy) do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych,
 2. prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, rozbiórką, odbudową, remontem i konserwacją już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, prace związane z inżynierią lądową i wodną,
 3. montaż i wznoszenie budynków i budowli z prefabrykatów, montaż i wznoszenie konstrukcji stalowych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca wykonuje:

 1. instalację telewizji kablowej w budynkach mieszkalnych polegające na układaniu korytek kablowych, montażu kabli antenowych, gniazd antenowych, urządzeń wzmacniających i rozdzielających oraz wykonaniu zasilania elektrycznego tych urządzeń (PKWiU 45.31.41-00.00),
 2. rozprowadzające podziemne linie telewizji kablowej wraz z urządzeniami wzmacniającymi i rozdzielającymi, łączącymi budynki i osiedla - PKWiU 45.21.46-00.00,
 3. konserwację sieci telewizyjnej kablowej polegająca na stałym nadzorze nad siecią telewizji kablowej (dokonywanie pomiarów kontrolnych i regulacji urządzeń, naprawa urządzeń oraz wymiana uszkodzonych części i elementów): - w budynkach mieszkalnych - PKWiU 45.31.41-00.00, - poza budynkami mieszkalnymi – PKWiU 45.21.46-00.00,
 4. instalacje antenowe radiowe, telewizyjne i satelitarne (np. typu azart) w budynkach mieszkalnych oraz ich remonty, modernizację i konserwację – PKWiU 45.31.23-00.00

Instalacje antenowe i telewizji kablowej znajdują się w budynkach mieszkaniowych – PKOB 1122.

Odnosząc wskazane regulacje prawne do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. z ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 5 ust. 1a cyt. rozporządzenia Ministra Finansów, 7% stawka podatku od towarów i usług, ma zastosowanie w odniesieniu do:

 • wykonania, w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 1122, instalacji telewizji kablowej polegającej: na układaniu korytek kablowych, montażu kabli antenowych, gniazd antenowych, urządzeń wzmacniających i rozdzielających oraz wykonaniu zasilania elektrycznego tych urządzeń - PKWiU 45.31.41-00.00,
 • konserwacji, w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 1122, sieci telewizji kablowej, polegającej na stałym nadzorze nad siecią telewizji kablowej (dokonywanie pomiarów kontrolnych i regulacji urządzeń, naprawa urządzeń oraz wymiana uszkodzonych części i elementów) - PKWiU 45.31.41-00.00,
 • wykonania - w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 1122 - instalacji antenowych, radiowych, telewizyjnych i satelitarnych oraz ich remontów, modernizacji i konserwacji – PKWiU 45.31.23-00.00

Natomiast w stosunku do:

 • wykonania rozprowadzających podziemnych linii telewizji kablowej wraz z urządzeniami wzmacniającymi i rozdzielającymi, łączącymi budynki i osiedla - PKWiU 45.21.46-00.00 oraz
 • konserwacji sieci telewizyjnej kablowej polegająca na stałym nadzorze nad siecią telewizji kablowej (dokonywanie pomiarów kontrolnych i regulacji urządzeń, naprawa urządzeń oraz wymiana uszkodzonych części i elementów) – znajdującej się poza budynkami mieszkalnymi – PKWiU 45.21.46-00.00 Wnioskodawca winien zastosować 22% stawkę podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym roboty związane z instalacją telewizji kablowej i roboty związane z wykonaniem, remontem i konserwacją instalacji antenowych, radiowych, telewizyjnych i satelitarnych oraz konserwacją sieci telewizji kablowej, znajdujących się wyłącznie w budynku mieszkalnym podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż tam gdzie: wykonanie instalacji telewizji kablowej polegające na układaniu korytek kablowych, montażu kabli antenowych, gniazd antenowych, urządzeń wzmacniających i rozdzielających oraz wykonaniu zasilania elektrycznego tych urządzeń - PKWiU 45.31.41-00.00; wykonanie instalacji antenowych radiowych, telewizyjnych i satelitarnych (typu azart) oraz ich remonty, modernizacja i konserwacja - PKWiU 45.31.23-00.00; konserwacja sieci telewizji kablowej polegająca na stałym nadzorze nad siecią telewizji kablowej (dokonywanie pomiarów kontrolnych i regulacji urządzeń, naprawa urządzeń oraz wymiana uszkodzonych części i elementów znajdujących się w budynkach mieszkalnych) - PKWiU 45.31.41-00.00 - dotyczy tylko i wyłącznie sieci telewizji kablowej lub sieci antenowej samodzielnej w jednym budynku mieszkalnym - powinna być opodatkowana 7% stawką podatku od towarów i usług podatku od towarów i usług – uznać należy za prawidłowe.

W przypadku gdy instalacja telewizji kablowej znajdująca się w budynku jest połączona z podziemnymi rozprowadzającymi liniami telewizji kablowej, które łączą się z instalacją w innych budynkach wówczas opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług podlega wykonanie oraz konserwacja instalacji telewizji kablowej w części znajdującej się wyłącznie w budynku, natomiast wykonanie i konserwacja rozprowadzających podziemnych linii telewizji kablowej wraz z urządzeniami wzmacniającymi i rozdzielającymi łączącymi te budynki (czyli tej części sieci telewizji kablowej, która znajduje się poza budynkami) podlega opodatkowaniu 22% stawką podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którymi usługi wykonania instalacji telewizji kablowej polegające na układaniu korytek kablowych, montażu kabli antenowych, gniazd antenowych, urządzeń wzmacniających i rozdzielających oraz wykonaniu zasilania elektrycznego tych urządzeń - PKWiU 45.31.41-00.00 i konserwacji sieci telewizji kablowej polegającej na stałym nadzorze nad siecią telewizji kablowej (dokonywanie pomiarów kontrolnych i regulacji urządzeń, naprawa urządzeń oraz wymiana uszkodzonych części i elementów znajdujących się w budynkach mieszkalnych) - PKWiU 45.31.41-00.00 gdy dotyczą instalacji w budynkach mieszkalnych i sieci pomiędzy budynkami, podlegają opodatkowaniu stawką 22% bowiem stanowi jedną funkcjonalną całość - uznać należy za nieprawidłowe.

Natomiast wykonanie rozprowadzających podziemnych linii telewizji kablowej wraz z urządzeniami wzmacniającymi i rozdzielającymi, łączącymi budynki oraz konserwacja rozprowadzających podziemnych linii telewizji kablowej (stanowiących sieć telewizji kablowej znajdującej się na zewnątrz budynku mieszkalnego) objęte są 22% stawką podatku VAT. Dlatego też stanowisko Wnioskodawcy, iż 22% stawka podatku VAT winna obowiązywać na wykonanie rozprowadzających podziemnych linii telewizji kablowej wraz z urządzeniami wzmacniającymi i rozdzielającymi, łączącymi budynki i osiedla – PKWiU 45.21.46-00.00 - jak i na konserwację sieci telewizji kablowej polegającej na stałym nadzorze nad siecią telewizji kablowej (dokonywanie pomiarów kontrolnych i regulacji urządzeń, naprawa urządzeń oraz wymiana uszkodzonych części i elementów) - PKWiU 45.21.46-00.00 - pomiędzy budynkami mieszkalnymi, gdyż jako sieć telewizji kablowej stanowi jedną funkcjonalną całość – uznać należy za nieprawidłowe, bowiem jak wskazano powyżej sieć telewizji kablowej należy rozgraniczyć na tę znajdującą się w budynku mieszkalnym, jak i poza nim.

Mając na uwadze wszystkie powyższe ustalenia, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: