Drukuj

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są wyroby o symbolu PKWiU 92.31.10-00.12 (tj. obrazy, rysunki, pastele, grafiki, plakaty reklamowe wykonane ręcznie współczesne) ?

Na podstawie art. 120 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału przez dzieła sztuki rozumie się:

a)obrazy, kolaże i podobne tablice, malowidła oraz rysunki wykonane w całości przez artystę, inne niż plany oraz rysunki dla celów architektonicznych, inżynieryjnych, przemysłowych, handlowych, topograficznych i im podobnych, ręcznie zdobione artykuły wyprodukowane, scenografię teatralną, tkaniny do wystroju pracowni artystycznych lub im podobne wykonane z malowanego płótna (PCN 9701), (CN 9701), (PKWiU 92.31.10-00.1),

b)oryginalne sztychy, druki i litografie sporządzone w ograniczonej liczbie egzemplarzy, czarno-białe lub kolorowe, złożone z jednego lub kilku arkuszy, w całości wykonane przez artystę, niezależnie od zastosowanego przez niego procesu lub materiału, z wyłączeniem wszelkich procesów mechanicznych lub fotomechanicznych (PCN 9702 00 00 0), (CN 9702 00 00), (PKWiU ex 92.31.10-00.90),

c)oryginalne rzeźby oraz posągi z dowolnego materiału, pod warunkiem że zostały one wykonane w całości przez artystę; odlewy rzeźby, których liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, a wykonanie było nadzorowane przez artystę lub jego spadkobierców (PCN 9703 00 00 0), (CN 9703 00 00), (PKWiU 92.31.10-00.2),

d)gobeliny (PCN 5805 00 00 0), (CN 5805 00 00), (PKWiU 17.40.16-30.00) oraz tkaniny ścienne (PCN 6304), (CN 6304), (PKWiU ex 17.40.16-59.00 i 17.40.16-53.00) wykonane ręcznie na podstawie oryginalnych wzorów dostarczonych przez artystę, pod warunkiem że ich liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy,

e)fotografie wykonane przez artystę, opublikowane przez niego lub pod jego nadzorem, podpisane i ponumerowane, ograniczone do 30 egzemplarzy we wszystkich rozmiarach oraz oprawach.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 120 ust. 2 ww. ustawy o VAT stawkę podatku 7 % stosuje się do importu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków.

Ponadto zgodnie z art. 120 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy stawkę podatku 7 % stosuje się również do dostawy dzieł sztuki dokonywanej:

a)przez ich twórcę lub spadkobiercę twórcy,

b)okazjonalnie przez podatnika innego niż podatnik, o którym mowa w ust. 5, którego działalność jest opodatkowana, w przypadku gdy dzieła sztuki zostały osobiście przywiezione przez podatnika lub zostały przez niego nabyte od ich twórcy lub spadkobiercy twórcy, lub też w przypadku gdy uprawniają go one do pełnego odliczenia podatku.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, które posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej opodatkowane są stawką podatku w wysokości 7%.

Pismem z dnia 19.05.2004 r. Znak: PP1-811/586/04/RW/1634 Minister Finansów poinformował, że komisjami uprawnionymi do wydawania atestów upoważniających do stosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7% przy sprzedaży wyrobów sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, o których mowa w załączniku nr 3 do ww. ustawy o VAT, jest Krajowa Komisja Artystyczna i Etnograficzna, działająca na podstawie Uchwały Zarządu Fundacji „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło.

Reasumując stawka podatku dla wyrobów o symbolu PKWiU 92.31.10-00.12 wynosi 22%.

Wyroby o symbolu PKWiU 92.31.10-00.12 opodatkowuje Pani stawką 7% w przypadku gdy jest Pani ich twórcą lub spadkobiercą twórcy albo wyroby te posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej.

Podobne interpretacje: