Interpretacje w temacie: Zakup od rolnika ryczałtowego

Ścieżka aktualnego tematu

Stawki podatku

W nawiązaniu do pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu z dnia 23.10.2003 r. (znak: U.S.V-443/33/03) odpowiadającego na zapytanie z dnia 1.10.2003 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stwierdza, iż zgodnie z art. 33b ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od tow ...

Czy w świetle art. 33b ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Spółka jako nabywca produktów rolnych może zwiększyć podatek naliczony, jeżeli faktura RR nie została zapłacona przelewem, a została skompensowana z fakturą sprzedaży do tego rolnika w całości?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sadem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137, poz. 926 ze zm.). Do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki z dnia 24.11.2 ...

Czy zakup przez podatnika VAT owoców i warzyw od rolnika może być udokumentowany dowodami wewnętrznymi?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pismo z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie sposobu dokumentowania skupionych od rolników owoców i warzyw, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubartowie podziela przedstawione w piśmie stanowisko, że zakup od rolników owoców i warzyw może być dokumentowany dowodami wewnętrznym ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym istnieje możliwości dokonania korekty wystawionych faktur VAT RR oraz obniżenie kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur VAT?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pismem z dnia 11 maja 2004 r. Jednostka zwróciła się do Nac ...

Czy zgodnie z art. 116 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nabywcy produktów rolnych przysługuje prawo do zwiększenia podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty jeżeli na fakturze RR określony został termin zapłaty dłuższy niż 14 dni.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 06 maja 2004 r. uzupełnione pismem z dnia 13 maja 2004 r. biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu uprzejmie informuje. Na podstawie art. 116 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatk ...

Czy nabywca produktów rolnych posiadający status zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i usług ma obowiązek wystawienia faktury VAT-RR i przelać na konto należność ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uznaje za prawidłowe stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 18.12.2006r. w sprawie obowiązku wystawienia faktury VAT RR przez nabywcę produktów rolnych, jeżeli posiadał on status zarejestrowanego podatnika podatku od towarów ...

Generowanie strony w 79 ms