Drukuj

Jakie dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinna zawierać faktura VAT w przypadku dostawy towaru lub świadczenia usług objętych stawką niższą niż podstawowa?

W § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) ustawodawca określił dane, które powinna zawierać faktura sprzedaży.

W ust. 7 znajduje się zapis: w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług objętych stawką podatku niższą od określonej w art. 41 ust. 1 ustawy oraz dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, dane określone w ust. 1 pkt 4 obejmują również symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu. W tym przypadku należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku.

Powołany wyżej przepis § 12 ust. 7 wskazuje jednoznacznie, że niezbędnym elementem faktury VAT dokumentującej dostawę towarów opodatkowanych stawką niższą niż 22%, jest wskazanie podstawy prawnej zastosowania stawki preferencyjnej, a więc stosownego przepisu ustawy lub rozporządzenia. W przypadku wskazanym przez Podatnika we wniosku będzie to: art. 41 ust. 2 ustawy o VAT (załącznik nr 3 poz. 106).

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że ww. przepisy określają niezbędne elementy dokumentu, natomiast powołane rozporządzenie nie ogranicza prawa podatników do umieszczania na dokumencie innych informacji, które uznają za istotne w przypadku konkretnej sprzedaży.

Podobne interpretacje: