Drukuj

W jakim grupowaniu mieszczą się napoje owocowe zawierające w swym składzie nie mniej niż 20% naturalnych soków ?

Z zapytania wynika , że chcielibyście Państwo uzyskać odpowiedź czy napoje owocowe, jeśli w swoim składzie zawierają nie mniej niż 20 % naturalnych soków , mieszczą się w podanych przez Państwa grupowaniach .

Zgodnie z pkt. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zamieszczonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. /Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm. / zaliczenie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta. Natomiast w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania , do którego należy zaliczyć produkt , producent może zwrócić się o pomoc do właściwego terytorialnie urzędu statystycznego lub Głównego Urzędu Statystycznego.

Organy statystyczne są także właściwe dla sporów jakie mogą wyniknąć w zakresie stosowanych przez producenta klasyfikacji.

Ponieważ, jak wynika z zapytania , dysponujecie Państwo interpretacją urzędu statystycznego w zakresie klasyfikacji produkowanych przez Was wyrobów / towarów / pozostaje tylko się do niej zastosować .

Podobne interpretacje: