Interpretacje w temacie: Kompetencje Ministra Finansów

Ścieżka aktualnego tematu


Kiedy podatnik, rozliczający się w podatku od towarów i usług miesięcznie może odliczyć fakturę VAT- MP w sytuacji gdy zapłata za tę fakturę nastąpiła w dwóch miesiącach ?

Zasady odliczania podatku naliczonego określają przepisy Ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, tj. m.in. przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. ...

Jak należy interpretować przepisy § 23 w związku z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie w odpowiedzi na zapytanie złożone w piśmie z dnia 29.07.2004 r. z zakresu podatku od towarów i usług, doręczone dnia 02.08.2004 r. kierując się dyspozycją art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Przedmiotem zapytania Podatnika jest interpretacja przepisów § 2 ...

Generowanie strony w 15 ms