Drukuj

Jaką stawką podatku VAT w myśl ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) należy opodatkować wynajem samochodu specjalnego – sanitarki przewozowej?

We wniosku poinformowano, że świadczy Pani usługi polegające na wynajmie samochodu specjalnego tj. sanitarki przewozowej. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wynajem samochodu z punktu widzenia przepisów dotyczących podatku od towarów i usług jest niewątpliwie usługą wymienioną w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Nie ma znaczenia fakt, czy wynajmowany samochód będzie wykorzystywany przy świadczeniu usług związanych z ochroną zdrowia i opieki społecznej, czy też dla innych potrzeb. Generalną zasadą – zgodnie z przepisem art. 18 ust.1 ustawy o VAT – jest opodatkowanie towarów i usług stawką podstawową 22%. Istnieją wszakże od tej zasady wyjątki na rzecz stosowania niższej, preferencyjnej stawki. W przedmiotowym przypadku, przy usługach polegających na wynajmie samochodu nie jest możliwe zastosowanie stawki preferencyjnej VAT, nie jest możliwe również zastosowanie zwolnienia z VAT przedmiotowej sprzedaży jako usługi związanej z ochroną zdrowia i pomocy społecznej. Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że usługi polegające na wynajmie sanitarki przewozowej zgodnie z art. 18 ust.1 cytowanej wyżej ustawy opodatkowane są wg stawki 22%.

Podobne interpretacje: