Interpretacje w temacie: Podatnicy rozpoczynający działalność

Ścieżka aktualnego tematu

Czy można odliczyć podatek naliczony powstały z zakupów w poprzednio prowadzonej działalności gospodarczej z chwilą założenia innej działalności gopodarczej ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2004 r. uzupełnione w dniu 13.04.2004 r. – które potraktowano jako wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu działając na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej wyjaśnia: Decyzją z dnia 14.10.2003 r. określono Panu wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za I ...

Czy osoba fizyczna osiągająca przychody z tytułu najmu powierzchni karoserii samochodu do celów reklamowych ma obowiązek złożenia wniosku o wyborze zwolnienia z podatku VAT?

Zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest zwolniony od tego podatku z mocy prawa. Jeżeli podatnik przed rozpoczęciem wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ...

Generowanie strony w 13 ms