Drukuj

Pytanie Podatnika dotyczy możliwości umieszczenia na fakturze dokumentujacej dostawę krajową przedrostka PL przed numerem NIP.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 971) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług precyzuje jakie elementy powinna zawierać faktura. § 12 ust. 1 w/w rozporządzenia stwierdza, że faktura dokumentująca sprzedaż powinna zawierać co najmniej numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy z zastrzeżeniem, że w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów faktura stwierdzająca tę dostawę powinna zawierać numer podatnika dokonującego dostawy, o którym mowa w art. 97 ust. 10 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. (DZ. U. Nr 54, poz. 535) o podatku od towarów i usług, oraz właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadanych przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej.
Dotyczy to również stosowania dwuliterowego kodu w procedurze uproszczonej, zgodnie z art. 136 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy. Należy więc przyjąć zasadę, że faktury dokumentujące w/w transakcje wewnątrzwspólnotowe muszą mieć nr NIP z kodem PL, w przypadku pozostałych transakcji dokumentowanych fakturami nie ma takiego obowiązku.

Podobne interpretacje: