Drukuj

Podatek od towarów i usług

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kam wyjaśnia że otrzymane odszkodowanie za skradziony samochód nie jest obrotem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).

Nie podlega zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jeżeli podatnik w złożonej deklaracji wykazał zobowiązanie podatkowe w wysokości wyższej od należnej i wpłacił zadeklarowany podatek może na podstawie art. 81 i art. 81a złożyć korektę deklaracji z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn korekty.

Podobne interpretacje: