Interpretacje w temacie: Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego zwartego w cenie paliw do napędu ciągników siodłowych.

Zgodnie z art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późniejszymi zmianami) -w odpowiedzi na pismo informuje się, iż ograniczenie w zakresie wysokości kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust.3 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) nie ma zastosowania do ciągników siodłowych. Tym samym ...

Użytkuję samochód posiadający homologację ciężarową na podstawie umowy leasingu zawartej w dniu 12.06.2003 r. Czy mogę odliczać od podatku VAT z rat leasingowych zgodnie z harmonogramem?

W nawiązaniu do pisma z dnia 26.05.2004r. stanowiącego zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Użytkowany przez Pana samochód Renault Megane Scenic zgodnie ze świadectwem homologacji ma dopuszczalną ładowność ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedaż gruntu pod budynkami trwale z gruntem związanymi?

Ze stanu faktycznego wynika, że Podatnik zamierza sprzedać budynki używane wraz z gruntem. Pytanie podatnika dotyczy jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedaż gruntu pod budynkami trwale z gruntem związanymi. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), podlegają odpłatna dostaw ...

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych paliw silnikowych do samochodu ciężarowego CITROEN BERLINGO o ładowności 649 kg i liczbie miejsc 2+3 - parametry wynikają ze świadectwa homologacji?

Ze stanu faktycznego wynika, że Podatnik jest właścicielem samochodu ciężarowego CITROEN BERLINGO MULTISPACE 1.9D, który wg wyciągu ze świadectwa homologacji ma ładowność 649 kg i liczbę miejsc 2+3.Określenie: liczba miejsc 2+3, zdaniem Podatnika, oznacza dwa miejsca siedzące z możliwością dostawienia jeszcze trzech.Samochód ten jest wykorzystywany wyłącznie do przewozu zakupionych towarów i fakty ...

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu ciężarowego, na który nie posiada homologacji?

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust.4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. ...

Jak należy prawidłowo ustalić kwotę zwrotu (w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia) na rachunek bankowy, nadwyżki podatku naliczonego nad należnym?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.06.2004r. (data wpływu 01.07.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wyko ...

Czy brak świadectwa homologacji pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie paliw silnikowych zużywanych do samochodu ciężarowego FORD-NIENCY TRANSIT 2,5 D, rok produkcji: 1988r.?

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i ust. 5. Przy czym w ar ...

Czy podatnikowi służy prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do samochodów ciężarowych (MAN, SCANIA, STAR), gdy nie dysponuje on odpisem ze świadectwa homologacji?

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 ) w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona wg wzoru: DŁ = 357 kg + n x 68 kg, gdzie DŁ – oznacza dopuszczalną ładowność, n – oznacza ilość miejsc ( siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy, kwotę podatku n ...

1) Jaka stawka jest właściwa dla usług polegających na przewozie osób autokarami na zlecenie biur turystycznych na terytorium Polski i terenie wspólnoty ? 2) Czy podatnikowi świadczącemu usługi przewozu osób autokarami na terytorium RP i na terytorium wspólnoty przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego zakupów związanych z całością usługi ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 28.06.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: zapytanie dotyczy: 1) Jaka stawka jest wła ...

Czy podatnikowi przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa do pojazdu samochodowego ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.), w odpowiedzi na złożone w dniu 07.06.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego dotyczącego prawa obniżenia podatku należnego o podatek ...

Generowanie strony w 15 ms