Drukuj

Czy podatnik musi dokonać zwrotu odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT związanych z rozbudową i modernizacją sklepu, w przypadku likwidacji działalności gospodarczej?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 30.04.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 19.05.2004 r. dotyczące "zwrotu podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT związanych z rozbudową i modernizacją sklepu, w przypadku likwidacji działalności gospodarczej” Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje że, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) obowiązującej do 30 kwietnia 2004 r. podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Natomiast od 1 maja 2004 r., w myśl art. w myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535) podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114 , art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści złożonego pisma wynika, że jako podatnik podatku od towarów i usług prowadziła Pani działalność w zakresie handlu i usług oraz dokonywała Pani odliczenia kwot podatku naliczonego związanego z prowadzoną inwestycją- rozbudową i modernizacją sklepu od kwot podatku należnego. Po likwidacji działalności, pomieszczenie - sklep zamierza Pani wynająć osobie fizycznej. Z tytułu wynajmu będzie Pani osiągała obroty podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, nie ma Pani obowiązku dokonywać korekty podatku naliczonego odliczonego od podatku należnego związanego z prowadzoną inwestycją, gdyż w tym okresie osiągała Pani obrót opodatkowany podatkiem od towarów i usług. W przypadku likwidacji działalności handlowej również, nie musi Pani ujmować wartości budynku w remanencie likwidacyjnym, gdyż w dalszym ciągu będzie Pani osiągać obroty opodatkowane podatkiem od towarów i usług tj. z tytułu wynajmu sklepu. Jeżeli stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu jest prawdziwy to stanowisko Pani jest prawidłowe.

Podobne interpretacje: