Drukuj

W sprawie uwzględnienia w deklaracji VAT-7 za maj 2004 r. kwoty podatku naliczonego nierozliczonej w kwietniu 2004 r., tj. w której pozycji deklaracji VAT-7 za maj 2004 r., a następnie za czerwiec 2004 r. należy wykazać kwotę podatku naliczonego nierozliczoną w kwietniu 2004 r. i w maju 2004 r.

W przedmiotowym zapytaniu podatnik przedstawił stan faktyczny i swoje stanowisko w sprawie a mianowicie:-w kwietniu 2004 r. nie osiągnął obrotu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dokonał jednak opodatkowanych zakupów towarów pozostałych związanych wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną, które wykazał w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2004 r. w poz. 50 i 51.W maju 2004 r. sytuacja się powtórzyła – również nie osiągnął obrotu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i dokonał zakupów, które wykazał w poz. 43 i 44 deklaracji VAT-7 za maj 2004 r.Na podstawie art. 162 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w deklaracji złożonej za maj 2004 r. (...). uwzględnia się kwotę podatku naliczonego nierozliczoną w poprzednich okresach w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. W deklaracji VAT-7 dotyczącej maja 2004 r. brak pozycji, w której należy wykazać kwotę podatku naliczonego nierozliczoną w poprzednich okresach.
Zdaniem podatnika kwotę podatku naliczonego nierozliczoną w kwietniu 2004 r. można wykazać jedynie w poz. 43 i 44 deklaracji VAT-7.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, organ podatkowy informuje, że w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie n/wym. przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54 poz. 535/:

  1. art. 86 ust. 19 zgodnie z którym jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 10, 11, 12, 16 lub 18 podatnik nie wykonał czynności opodatkowanych, kwotę podatku naliczonego za ten okres przenosi się do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy,
  2. art. 162 ust. 1 na podstawie którego w deklaracji podatkowej składanej za maj 2004 r. lub za drugi kwartał 2004 r. uwzględnia się kwotę podatku naliczonego nierozliczoną w poprzednich okresach w związku z art. 19 ust. 4 ustawy wym. w art. 175,
  3. art. 175 – z dniem 1 maja 2004 r. traci moc ustawa z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (...).

Zatem w przedstawionym stanie faktycznym w świetle powołanych przepisów organ podatkowy informuje, iż:

kwotę nierozliczonego podatku naliczonego za kwiecień 2004 r. należy wykazać w poz. 39 deklaracji VAT-7 (wariant 8), tj. w kwocie nadwyżki z poprzedniej deklaracji,

- jeżeli podatnik nie wykonał czynności opodatkowanych w danym okresie rozliczeniowym, kwotę podatku naliczonego za ten okres wykazuje w poz. 43 i 44 deklaracji VAT-7 jak również w poz. 52 i 53 i przenosi do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy, tj. do poz. 39 jako kwotę nadwyżki z poprzedniej deklaracji.

Podobne interpretacje: