Drukuj

Czy można odliczać podatek naliczony od: 1)paliw i olejów silnikowych 2) części zamiennych i akcesoriów samochodowych 3) napraw gwarancyjnych i powypadkowych przeznaczonych do "samochodów z kratką"?

W świetle art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) obowiązującego od 1 maja 2004r. "obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5".

Wskazany powyżej ust. 3 art. 86 określa wzór służący do obliczenia dopuszczalnej ładowności samochodu, pozwalający na skorzystanie z prawa odliczenia podatku naliczonego:DŁ = 357 kg + n x 68 kg,gdzie : DŁ - oznacza dopuszczalną ładowność, n - ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy - ustaloną wg homologacji.

Zgodnie z przepisami art. 86 ust. 3 i art. 88 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy, w przypadku samochodów o dopuszczonej ładownośći mniejszej niż wynikająca ze wzoru, podatnik nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek nailczony wynikający z faktur dokumentujących zakup paliwa.

Ponadto zauważa się, że w przypadku, gdy zgodnie z przepisami ustawy od podatku towarów i usług podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ten ostatni - zgodnie z ustawą o podatku dochodowym stanowi koszt uzyskania przychodu.

W przypadku pozostałych wydatkow związanych z eksploatacją samochodu zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 "obniżenia kwoty (...) podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (...)".

W związku z powyższym od 1.05.2004r. - w świetle nowoobowiązującej ustawy o podatku VAT - nie przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionego paliwa do samochodów o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż wynikającej ze wzoru. Odliczeniu podlegają jedynie pozostałe koszty eksploatacyjne związane z wykorzystywanym w działalności samochodem (stanowiące koszty uzyskania przychodu).

Podobne interpretacje: