Drukuj

Czy w przypadku eksploatacji autobusów możliwe jest odliczenie podatku naliczonego zawartego w zakupionym paliwie?

Ograniczenie w zakresie wysokości kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art.86 ust.3 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54, poz.535/ zgodnie z ust.4 pkt 3 powołanego przepisu nie dotyczy pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób, jeżeli ze świadectwa homologacji wynika takie przeznaczenie. Tym samym nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art.88 ust.1 pkt 3 cytowanej ustawy do odliczenia kwoty podatku naliczonego zawartego w cenie paliw do napędu tych pojazdów.

Kwota podatku naliczonego przy nabyciu tych pojazdów oraz kwota podatku naliczonego zawartego w cenie paliw wykorzystywanych do ich napędu, podlega odliczeniu na ogólnych zasadach określonych w cytowanej ustawie.

Z przepisów nie wynika, aby brak u podatnika odpisu świadectwa homologacji skutkował uznaniem pojazdu za samochód nie spełniający wymogów określonych w art.86 ust.4 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Istotne jest bowiem, aby z homologacji wydanej dla danego typu samochodu wynikało uprawnienie, którego dowodzi podatnik.

Podobne interpretacje: