Interpretacje w temacie: Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

Ścieżka aktualnego tematu

Czy przysługuje Podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie środków trwałych i innych wydatków finansowych ze środków zakładu funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON)?

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, stosownie do przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na pisemne zapytanie Spółki z dnia 14 kwietnia 2004 r., (data wpływu do Urzędu 17.04.2004 r.), udziela niniejszym informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Spółka zwraca się z prośbą o wyja ...

Czy można odliczać podatek naliczony od: 1)paliw i olejów silnikowych 2) części zamiennych i akcesoriów samochodowych 3) napraw gwarancyjnych i powypadkowych przeznaczonych do "samochodów z kratką"?

W świetle art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) obowiązującego od 1 maja 2004r. "obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5" ...

Czy można obniżyć podatek należny o podatek naliczony od zakupu paliwa do napędu samochodów innych niż osobowe oraz pojazdów specjalnych w sytuacji, gdy podatnik nie posiada wyciągu ze świadectwa homologacji lub decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania tego świadectwa?

Zgodnie z art. 88 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych , o których mowa w art. 86 ust.3 i 5 cyt. ustawy. W przywoła ...


Czy można stosować obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego do nabywanych paliw, wykorzystywanych do napędu samochodów ciężarowych marki Volkswagen PASSAT o ładowności 505 kg i przewozu dwóch osób łącznie z kierowcą ?

Zgodnie z art.86 ust.1 i art.88 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, przysługuje Panu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przy nabywaniu paliw silnikowych wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych w Pana f ...

Czy w przypadku eksploatacji autobusów możliwe jest odliczenie podatku naliczonego zawartego w zakupionym paliwie?

Ograniczenie w zakresie wysokości kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art.86 ust.3 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54, poz.535/ zgodnie z ust.4 pkt 3 powołanego przepisu nie dotyczy pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób, jeżeli ze świadectwa homologacji wynika takie przeznaczenie. Tym samym nie stosuje się ograniczenia, ...

Czy mam prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego od nabywanych paliw silnikowych, oleju napędowego oraz części zamiennych do samochodu ciężarowego bez homologacji?

Ze stanu faktycznego wynika, że Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. Usługi te realizuje za pomocą dwóch samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 3,5 tony, będących w ewidencji środków trwałych firmy, które zostały zakupione jako używane samochody.Jednakże firma posiada świadectwo homologacji producenta tylko i wyłącznie na jeden z samochodów. Pytanie Podat ...

Spółdzielnie mieszkaniowe a ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

W art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. nr 54, poz. 535) stwierdza się, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, g ...Generowanie strony w 60 ms