Drukuj

Czy można odliczyć podatek naliczony od zakupu paliwa do ciągnika siodłowego oraz wózka widłowego?

W związku z pismem Ministra Finansów z dnia 14.05.2004 r. nr.PP3-812-392/2004/JŁ/1585 PP ograniczenie w zakresie wysokości kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art.86 ust.3 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr.54 poz 535/ nie ma zastosowania do ciągników siodłowych.Tym samym nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art.88 ust.1 pkt.3 cytowanej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. do odliczenia kwoty podatku naliczonego zawartego w cenie paliw do napędu tych ciągników. Kwota podatku naliczonego przy nabyciu ciągników siodłowych oraz kwota podatku naliczonego zawartego w cenie paliw wykorzystywanych do napędu tych ciągników, podlega odliczeniu na ogólnych zasadach określonych w cytowanej ustawie. Pojazdy te zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług mieszczą sie zasadniczo w grupie ciagników drogowych i są one zaprojektowane co do zasady do ciągnięcia naczepy połączonej z tym pojazdem za pomocą siodła.Ograniczenie o ktorym mowa w art.88 ust.1 pkt 3 ustawy o VAT nie stosuje się również do samochodów będących bezspornie samochodami ciężarowymi, mimo braku odpisu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, a których dopuszczalna ładowność jest równa lub zbliżona do ładowności ciągników siodłowych ciągnących naczepę. Kwota podatku naliczonego zawartego w cenie paliw wykorzystanych do napędu tych samochodów podlega odliczeniu na ogólnych zasadach.

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym wózek widłowy nie zalicza sie w obowiązującej klasyfikacji do pojazdów samochodowych specjalnych i nie wymaga posiadania świadectwa homologacji. Zdaniem organu podatkowego wózek widłowy wykorzystywany przez podatnika do załadunku towarów jest samobieżną maszyną roboczą w prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym nie stosuje się ograniczeń a art.88 ust.1 pkt.3 cytowanej ustawy o VAT. Kwota podatku naliczonego zawartego w cenie gazu do napędu wózka widlowego podlega odliczeniu na ogólnych zasadach.

Podobne interpretacje: