Drukuj

Czy podatnik może odliczyć podatek naliczony z tytułu zakupów towarów związanych z budową budynku mieszkalno-usługowego stosując odpowiednią proporcję - art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie na pisemne zapytanie z dnia 03.09.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje:

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż dokonuje czynności opodatkowanych stawkami 22 %, 7%, 3 %, a także czynności zwolnionych z opodatkowania. Obecnie stosowana przez Podatnika proporcja przy obniżaniu kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy dokonywaniu zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną wynosi 15 %.

Spółka zamierza wybudować dwa budynki mieszkalne z częścią komercyjną, która będzie współfinansowana przez przyszłych właścicieli tych lokali użytkowych. Efektem końcowym inwestycji będzie zawarcie umowy sprzedaży lokali użytkowych w formie aktu notarialnego. Z tytułu tej sprzedaży Podatnik obliczy podatek należny w wysokości 22 %.

Według wnoszącego zapytanie odliczenie podatku naliczonego z tytułu zakupów towarów – zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – związanych z wybudowaniem takiego budynku powinno stanowić udział powierzchni użytkowej lokali komercyjnych (użytkowych) do powierzchni całkowitej budynku.Wedle Spółki powierzchnia całkowita budynków (o identycznej kubaturze i powierzchni lokali użytkowych) wynosi 3.160,88 m#178;, a powierzchnia lokali użytkowych wynosi 401,44 m#178;.Według wnoszącego zapytanie odliczenie podatku naliczonego z tytułu zakupów towarów – zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – związanych z wybudowaniem takiego budynku powinno stanowić udział powierzchni użytkowej lokali komercyjnych (użytkowych) do powierzchni całkowitej budynku.Wedle Spółki powierzchnia całkowita budynków (o identycznej kubaturze i powierzchni lokali użytkowych) wynosi 3.160,88 m#178;, a powierzchnia lokali użytkowych wynosi 401,44 m#178;.Według wnoszącego zapytanie odliczenie podatku naliczonego z tytułu zakupów towarów – zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – związanych z wybudowaniem takiego budynku powinno stanowić udział powierzchni użytkowej lokali komercyjnych (użytkowych) do powierzchni całkowitej budynku.Wedle Spółki powierzchnia całkowita budynków (o identycznej kubaturze i powierzchni lokali użytkowych) wynosi 3.160,88 m#178;, a powierzchnia lokali użytkowych wynosi 401,44 m#178;.

Na tle takich okoliczności faktycznych Podatnik formułuje stanowisko, iż odliczenie podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług powinno wynosić 12,70 %. Powyższe stanowisko wnoszący zapytanie uzasadnia także faktem amortyzowania przez niego tylko części mieszkalnej budynku, natomiast część użytkowa będzie amortyzowana przez ewentualnych nabywców.

Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko to jest prawidłowe.

Do opisanego stanu faktycznego ma zastosowanie następująca norma prawa podatkowego: art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Zastosowanie powołanej normy prawa podatkowego skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika w sposób następujący:

Zgodnie z przytoczonym przepisem prawa podatkowego w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W przedstawionym przypadku Podatnik jest w stanie określić kwotę podatku naliczonego w takiej części, w jakiej przysługuje Mu odliczenie, czyli wyłącznie związaną ze sprzedażą opodatkowaną.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Podatnika stan faktyczny stwierdzić należy, że co do zasady sposób obliczenia procentowego udziału podatku naliczonego dotyczący omawianej inwestycji jest prawidłowy, przy czym do ustalenia tego udziału należy przyjąć wielkości porównywalne, tj. powierzchnię całkowitą lokali komercyjnych i powierzchnię całkowitą budynku, a nie – jak wskazuje Podatnik – powierzchnię użytkową lokali komercyjnych i powierzchnię całkowitą budynku.

Podobne interpretacje: