Drukuj

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie informuje, iż, w sytuacji opisanej przez Panią nie ma możliwości wystawienia przez Panią dla siebie faktury VAT RR.

Stosownie do zapisu art. 32 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) za pomocą faktury wewnętrznej dokumentowane są takie czynności jak:

  1. świadczenie usług oraz przekazanie lub zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy,
  2. przekazanie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników, darowizny towarów,
  3. świadczenie usług na terytorium RP bez pobrania należności.

Z powyższego wynika, iż cyt. przepis nie przewiduje możliwości wystawienia wewnętrznej faktury VAT w opisanym przez Panią przypadku. Prawidłowe udokumentowanie przyjęcia na stan owoców wyprodukowanych w Państwa gospodarstwie rolnym winno polegać na wystawieniu noty wewnętrznej. Przy sprzedaży owoców dla chłodni od całości obrotu należy zgodnie z poz. 4 zał. nr 1 do powołanej ustawy do naliczyć podatek należny w stawce preferencyjnej tj. 3 %.

Podobne interpretacje: