Drukuj

Stan faktyczny: Podatnik wykonuje działalność weterynaryjną o symbolu PKWiU 85.20. Stanowisko Pytającego: Działalność weterynaryjna - symbol PKWiU 85.20 - opodatkowana jest 7% stawką podatku VAT (załącznik nr 3 poz. 152 ustawy o VAT).

W ocenie tutejszego organu stanowisko wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 152 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535), stawka podatku VAT wynosi 7% dla usług - objętych symbolem statystycznym PKWiU 85.20 - w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej - wyłącznie świadczonych przez instytucje, których usługi te nie są zwolnione od podatku. Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 w zw. poz. nr 9 załącznika nr 4 do ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2).

Jeśli tak, należy uznać, iż usługi weterynaryjne o symbolu PKWiU 85.2, mieszczą się w obszarze zarysowanym przez hipotezę normy art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, a tym samym objęte są 7% stawką podatku VAT.

Podobne interpretacje: