Drukuj

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi utylizacji zużytych źródeł światła, tj. świetlówek, lamp wyładowczych, lamp rtęciowych, solaryjnych, świetlówek UV, świetlówek kompaktowych oraz przedmiotów zawierających rtęć, tj. termometry lekarskie, ciśnieniomierze, przełączniki i wyłączniki rtęciowe ?

W złożonym zapytaniu Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji według jakiej stawki podatku VAT opodatkowane są świadczone przez nią usługi. Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w piśmie znak: OK.-5672/KU-257/10-247/10-4283/2004 z dnia 18.06.2004 roku zakwalifikował je do następujących grupowań PKWiU:

  1. 37 „Usługi odzyskiwania materiałów z odpadów (recykling) - usługi unieszkodliwiania zużytych lamp fluoroscencyjnych, termometrów lekarskich, lamp solaryjnych itp., polegające na przerabianiu ich na materiały, które będą wykorzystywane jako surowce do dalszych procesów przemysłowych, np. w przypadku opraw metalowych, rtęci, szkła.
  2. 90.00.24-00 „Usługi specjalne w zakresie obróbki odpadów” - usługi unieszkodliwiania ww. odpadów w wyniku których otrzymujemy odpady bez możliwości ich dalszego wykorzystania, czyli przeznaczonych do składowania.


Naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w piśmie złożonym w dniu 26 lipca 2004r. niniejszym informuje:

Ad.1.

Usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 37 zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 22%.

Ad.2.

Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne (PKWiU 90.0) wymienione w poz. 153 załącznika Nr 3 do ustawy, które zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 2 ustawy o VAT opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%.

Podobne interpretacje: