Drukuj

Czy usługa gotowania powinna być traktowana jako usługa gastronomiczna, jaką stawką należy ją opodatkować oraz czy usługi szkolenia personelu kuchennego w formie poza szkolnej są zwolnione z podatku VAT?

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż rozpoczął on działalność gospodarczą sklasyfikowaną przez Urząd Statystyczny w dziale PKWiU 74.50.B działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych wyłącznie na rzecz jednego podmiotu oraz PKWiU 80.42.B kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane. W ramach prowadzonej działalności Podatnik wykonuje usługę gotowania na rzecz restauracji z powierzonych mu produktów oraz usługi szkolenia personelu kuchennego.

W art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535) wskazano, że usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji.

Ponadto w w/w ustawie przyjęto zasadę, iż stawka podstawowa 22% obowiązuje dla wszystkich czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za wyjątkiem tych, które zostały jednoznacznie wyłączone z tego kręgu i poddane opodatkowaniu stawkami obniżonymi.

Jak wynika z pisma Podatnika, prowadzona przez niego działalność została zaklasyfikowana:1) w dziale PKWiU 74.50.B działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, 2) w dziale PKWiU 80.42.B kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Z uwagi na fakt, iż usługa sklasyfikowana w dziale PKWiU 74.50.B nie jest wykazana w ustawie o podatku od towarów i usług oraz stosownych załącznikach jako usługa zwolniona lub usługa, do której należy stosować stawki preferencyjne, w przedmiotowej sprawie do świadczonej przez Podatnika usługi należy zastosować 22% stawkę podatku

Zaklasyfikowana w dziale PKWiU 80.42.B usługa polegająca na kształceniu ustawicznym dorosłych i pozostałych formach kształcenia podlega, zgodnie z poz. 7 załącznika nr 4 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, jako usługa w zakresie edukacji zwolnieniu przedmiotowemu.

Podobne interpretacje: