Drukuj

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować za usługi polegające na zakwaterowaniu na terenie szpitala opiekunów pacjentów (dzieci chorych) ?.

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie w odpowiedzi na zapytanie złożone w piśmie z dnia 23.06.2004 r. - działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w zakresie podatku od towarów i usług wyjaśnia co następuje:

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest rozstrzygnięcie kwestii, dotyczącej stosowania właściwej stawki podatku VAT za usługi polegające na zakwaterowaniu na terenie szpitala opiekunów pacjentów (dzieci chorych).
W treści ww. zapytania Podatnik podał (nie udokumentował jednak tego tut. Urzędowi) iż uzyskał z Urzędu Statystycznego w Łodzi opinię, że tego typu usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 55.23.15-00.00 - „Usługi krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe, gdzie indziej nieskłasyfikowane".
W ocenie Wnioskodawcy ww. usługi zamieszczone są w póz. 140 symbol PKWiU ex 55.2 w załączniku Nr 3, który zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 % co daje podstawę do stosowania tej stawki podatku od towarów i usług do usług o których mowa we wniosku.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dla towarów i usług, wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 % z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.
W pozycji 140 załącznika Nr 3 - o symbolu PKWiU 55.23.15-00.00- wymieniono usługi krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Nadmienia się, że ww. symbol PKWiU został również zamieszczony w zał. Nr 4 pod poz. 1 ustawy, który obejmuje usługi zwolnione z opodatkowania. Zwolnienie obejmuje jednakże wyłącznie wymienione tam usługi: zakwaterowanie w bursach, internatach i domach studenckich.
Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Podobne interpretacje: