Interpretacje w temacie: Inni podatnicy

Ścieżka aktualnego tematu

Czy w zakresiepozarolniczej działalności gospodarstwo pomocnicze posiada status podatnika podatku VAT i czy w konsekwencji ciażą na nim z tego tytułu określone obowiązki wynikające z ustawy VAT?

dotyczy: informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu z dnia 24.06.2004 r., Nr PR-005/64/04 w sprawie opodatkowania działalności gospodarstwa pomocniczego. Dokonując na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie uzupełnia zawartą w niej ocenę prawną. Z opisa ...

- Jaką stawką podatku od towarów i usług objęta jest sprzedaż antycznych mebli,- Jak należy zaprogramować kasę fiskalną.

Stan faktyczny: Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na handlu dziełami sztuki i antykami w przeważającej części są to meble, których wiek przekracza sto lat. Ocena prawna stanu faktycznego: Uregulowania prawne w zakresie dostawy dzieł sztuki i antyków ustawodawca zawarł w Dziale XII – Procedury szczególne – Rozdział 4 – Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, ...

Czy przedstawiona procedura postępowania przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów - jest prawidłowa ? Czy firma musi wpłacać kaucję gwarancyjną ?

W odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 09.07.2004 r., dotyczące interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje: 1. Wydłużenie terminu zwrotu różnicy ...Czy podatek naliczony od towarów i usług jest w całości jego kosztem uzyskania przychodów ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 10 stycznia 2007r. (data wpływu do Urzędu – 16.01.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełnionego pismem z dnia 08.02.2007r., Naczelnik Pierwsz ...

1. Czy należy naliczać i odprowadzać podatek VAT w przypadku wszelkiego rodzaju niedoborów składników majątku podatnika?2. Czy wartość netto zakupów i podatek naliczony powinny być korygowane w deklaracji VAT-7 o wartość stwierdzonych niedoborów? Jeśli tak to, w jakiej wartości?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 16 sierpnia 2006r (data wpływu do tutejszego urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów art.5 ust.1, art.86 ust.1, art.88 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podat ...

1. Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od importowych środków trwałych w przypadku gdy wydatki na nabycie tych środków zostaną spółce zrefundowane? 2. Czy bez względu na fakt zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od importowanych środków trwałych czy materiałów, w każdym przypadku gdy jest importerem ze względu na fakt, iż zgodnie z art.5 ust 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. opodatkowana jest sama czynność importu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.09.2006r. ( data wpływu do tut. Urzędu ), żądającego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresui sposobu stosowania prawa podatkowego tj. art. 5 ust.1 pkt 3 , art. 86 ust.1 i ust.2 pkt 2 , art. 87 ust.3 , art. 88 ...

dotyczy prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług sfinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 19 lipca 2006 r., wniesionego przez XXX, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 7 lipca 2006 r., nr 1471/NUR1/443-144/06/IK, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji c ...

Sposób dokumentowania występów orkiestry, chóru i scholi przez podatnika zwolnionego z podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 11 ms