Drukuj

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z eksploatacją samochodu osobowego?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 roku, Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2004 roku, uzupełnione w dniu 23.02.2004 roku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świebodzinie nie podziela stanowiska Strony wyrażonego w przedmiotowym piśmie. Wątpliwości zgłoszone w piśmie dotyczą możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupów paliwa i przeglądów samochodu osobowego, używanego do działalności gospodarczej. Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 roku Nr 11, poz. 50 ze zm.), obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napedu samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładownosci do 500 kilogramów. Ponadto zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W świetle powyższego oraz wobec faktu, iż wykorzystywany przez Stronę do działalności gospodarczej pojazd jest samochodem osobowym, zgodnie z treścią w/cyt. przepisów art. 25 ust. 1 pkt 3 i pkt 3a, Stronie nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu paliw wykorzystywanych do napędu samochodu osobowego oraz z tytułu wydatków ponoszonych na eksploatację w takim zakresie, w jakim wydatki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. W pozostałym zakresie obowiązuje na podst. art. 19 ust. 1 podstawowa zasada podatku od towarów i usług - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Podobne interpretacje: