Drukuj

Przedmiotem działalności Spółki jest odsprzedaż samochodów osobowych. W miesiącu kwietniu 2004 r. zakupiła ona celem odsprzedaży samochód osobowy i w deklaracji VAT-7 za kwiecień powiększyła podatek naliczony o podatek wynikający z faktury zakupu wspomnianego samochodu. Na samochód ten nie znalazł się jednak nabywca i Zarząd Spółki w czerwcu 2004 r. podjął decyzję o wprowadzeniu tego pojazdu do ewidencji środków trwałych, w związku z czym jest on wykorzystywany do sprzedaży opodatkowanej związanej ze sprzedażą samochodów osobowych, tzn. z przedmiotem działalności Spółki. Czy w związku z tym, że wspomniany samochód osobowy nie został odsprzedany, tylko jest używany do prowadzenia działalności gospodarczej, należy dokonać korekty podatku naliczonego rozliczonego w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2004 r.?

W okresie, którego dotyczy zapytanie obowiązywała ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Według art. 25 ust. 1 pkt 2 tej ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg, z wyjątkiem przypadków, gdy odsprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umów leasingu tych samochodów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Ponieważ nabyty samochód osobowy nie stanowi towaru handlowego – nie został odsprzedany, został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i jest użytkowany na potrzeby prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, to przy jego nabyciu nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, nawet pomimo faktu, iż Spółka prowadzi działalność w zakresie sprzedaży samochodów osobowych. Dlatego należy skorygować deklarację VAT-7 za miesiąc kwiecień 2004 r.

Informacji udzielono w oparciu o stan prawny obowiązujący w kwietniu 2004 r.

Podobne interpretacje: