Drukuj

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Podatnik zapytuje o możliwość zastosowania stawki VAT 0% na podstawie §61 pkt 9 w zw. z pkt 6 lit. „g” rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r.Zdaniem Podatnika Urząd Celny podczas odprawy celnej powinien na podstawie ww. przepisu zastosować stawkę VAT 0% ponieważ: - Podatnik jest armatorem morskim, - przedmiotem importu są części i wyposażenie, - części i wyposażenie przeznaczone są dla morskiego statku badawczego (PKWiU 35.11.33-93.4).

Stan faktyczny


Zgodnie z kontraktem zawartym z kontrahentem zagranicznym Podatnik będący armatorem morskim zaimportuje osprzęt elektryczny do morskiego statku badawczego o symbolu PKWiU 35.11.33-93.4


Ocena prawna stanu faktycznego


Zgodnie z przepisem §61 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27poz. 268 z późn. zm.) zwanym dalej rozporządzeniem, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do importu części i wyposażenia z wyłączeniem wyposażenia służącego celom rozrywki i sportu, dla środków transportu morskiego i rybołówstwa morskiego, o których mowa w pkt 6.

  • W przywołanym pkt 6 mowa jest zaś o następujących środkach transportu:
  • okrętach wojennych (PKWiU 35.11.1),
  • statkach wycieczkowych i tym podobnych, przeznaczonych głównie do przewozu osób; promach wszelkiego typu (PKWiU 35.11.21), z wyłączeniem liniowców pasażerskich pozostałych, statków (łodzi) wycieczkowych itp. pozostałych promów (PKWiU 35.11.21-90.00),
  • tankowcach (PKWiU 35.11.22), z wyłączeniem tankowców pozostałych (PKWiU 35.11.22-90.00),
  • statkach chłodniczych (PKWiU 35.11.23), z wyłączeniem statków chłodniczych pozostałych, innych niż tankowce (PKWiU 35.11.23-90.00),
  • statkach przeznaczonych do przewozu towarów oraz statków przeznaczonych do przewozu zarówno osób, jak i towarów (PKWiU 35.11.24), z wyłączeniem barek morskich bez napędu (PKWiU 35.11.24-20.3) oraz jednostek pływających wymienionych w podkategorii PKWiU 35.11.24-80 i 35.11.24-90.00,
  • statkach rybackich, itp. pełnomorskich (PKWiU 35.11.31-30),
  • pchaczach pełnomorskich (PKWiU 35.11.32-50.00), statkach szkolnych rybołówstwa morskiego (PKWiU ex 35.11.33-93.30) i statkach badawczych rybołówstwa morskiego (PKWiU ex. 35.11.33-93.40)

W świetle przywołanego przepisu import przez Podatnika części i wyposażenia jakim jest osprzęt elektryczny (nie będący wyposażeniem służącym celom rozrywki i sportu) dla statku badawczego rybołówstwa morskiego o symbolu PKWiU 35.11.33-93.4 - będzie podlegał opodatkowaniu obniżoną do wysokości 0% stawką podatku w oparciu o przepis §61 pkt 9 rozporządzenia.

Podobne interpretacje: