Drukuj

Stan faktyczny: X Spółka Akcyjna ma podpisaną umowę z Agencją Rezerw Materiałowych na magazynowanie rezerw państwowych – depozytów ARM. Magazynowanie odbywa się na podstawie ustawy z dnia 30.05.1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw. Czy przechowywanie towarów na podstawie wyżej opisanej umowy należy zaklasyfikować do usług magazynowania PKWiU 63.12 opodatkowanych stawką VAT 22%, czy do usług związanych z realizacja zadań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa PKWiU 75 zwolnionych od podatku VAT?

Z pism załączonych przez Spółkę wynika, iż magazynowanie wyrobów spożywczych w chłodniach w ramach rezerw państwowych na zlecenie Agencji Rezerw Materiałowych zostało sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi, Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, w grupowaniu PKWiU 63.12.11-00.00 jako „Usługi magazynowania i przechowywania towarów zamrożonych lub schłodzonych.” Usługi o tym symbolu PKWiU nie są wymienione w wykazie usług zwolnionych od podatku, jakie przewiduje załącznik nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), ani też w innym wykazie usług opodatkowanych stawką preferencyjną. Zatem usługi magazynowania wyrobów spożywczych w chłodniach w ramach rezerw państwowych na zlecenie Agencji Rezerw Materiałowych powinny być opodatkowane podatkiem VAT według stawki podatkowej podstawowej, określonej w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. 22%.

Podobne interpretacje: