Drukuj

Stan faktyczny: Firma nasza między innymi zajmuje się świadczeniem usług. Otrzymaliśmy zlecenie wykonania usługi od firmy polskiej z Warszawy na przewóz towarów eksportowanych z Belgii na Ukrainę. Miejsce załadunku znajduje się w w Belgii (rubryka 4 dokumentu CMR) a miejscem przeznaczenia jest miejscowość MAKEEVKA na Ukrainie ( rubryka 3 dokumentu CMR ). Transport samochodowy jest wykonywany na trasie od Belgii do stacji PKP pl. Zurawica k. Medyki ( Polska ). W Żurawicy towar zostaje przeładowany na wagon ( nr wagonu jest podany na dokumencie CMR ) i dalej jedzie na Ukrainę. Zapytanie: Czy w tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją opisaną w art. 83.1 pkt 23 Ustawy o podatku od towarów i usług i powinniśmy zastosować stawę w sprzedaży O % ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 2004-07-29 informuję, iż w przypadku świadczenia usług transportowych miejscem świadczenia usług jest – zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) - miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości, z zastrzeżeniem art. 28 ustawy o VAT.

W przypadku transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, zwanego dalej "wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów", miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna. W przypadku gdy nabywca powyższej usługi, podał dla tej czynności świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer (art. 28 ust. 1. i 3 ustawy o VAT).

Z zapytania Spółki wynika, że Spółka wykonuje na zlecenie polskiej firmy usługę transportu towarów z Belgii do Polski (stacja PKP Żurawica k. Medyki). W Żurawicy towar zostaje przeładowany na wagon i towar zostaje przewieziony przez inny podmiot na Ukrainę.

W odniesieniu do usług świadczonych przez Spółkę ma zastosowanie przepis art. 28 ust. 1. i 3 ustawy o VAT. Rozpoczęcie i zakończenie transportu towarów wykonywanego przez Spółkę ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich i spełnia – zdaniem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego – definicję "wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów". Miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna (Belgia). Wówczas świadczone przez Spółkę usługi nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terenie Polski (art. 28 ust. 1 ustawy o VAT).

Jeżeli nabywca tej usługi (polska firma) podała dla tej czynności Spółce numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT w Polsce miejscem świadczenia tej usługi jest Polska (art. 28 ust. 3 ustawy o VAT). Wówczas świadczone przez Spółkę wewnątrzwspólnotowe usługi transportu towarów podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%.

Podobne interpretacje: