Drukuj

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy świadczeniu usług polegających na produkcji i wydawaniu dań garmażeryjnych w postaci posiłków profilaktycznych i regeneracyjno-wzmacniających dla pracowników?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.07.2004 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 6.08.2004 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu wyjaśnia:

Wyżej wymienionym pismem strona zwróciła się z zapytaniem jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy świadczeniu usług polegających na produkcji i wydawaniu dań garmażeryjnych w postaci posiłków profilaktycznych i regeneracyjno-wzmacniających dla pracowników. Zdaniem strony ww. usługi powinny być opodatkowane 7-procentową stawką VAT i zakwalifikowane do grupy PKWiU ex 55.5 jako usługi stołówkowe i usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych na podstawie § 40 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970).

W rozdziale 15 cyt. wyżej rozporządzenia – w ramach przepisów przejściowych i końcowych – wskazano przypadki, w stosunku do których stosuje się w określonym ściśle czasie wynegocjowane, preferencyjne stawki podatku. Zgodnie z § 40 ww. rozporządzenia w okresie do dnia 31.12.2007 r. obniżoną do wysokości 7 % stawkę podatku stosuje się do usług stołówkowych i usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU ex 55.5), z wyłączeniem:

  1. sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 %,
  2. sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie przetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22-procentową.

Biorąc powyższe pod uwagę stosowanie do wykonywania ww. usług 7-procentowej stawki VAT jest zasadne.

Powyższej odpowiedzi udzielono w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące na dzień jej datowania przepisy prawa.

Podobne interpretacje: