Drukuj

Czy świadczenie usług polegających na organizowaniu rozgrywek sportowo-rekreacyjnych w halowej piłce nożnej (podatnik podaje symbol PKWiU 92.62.1) podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 31.08.2004 r. (znak: I US-II/443/107/2004).

Zapytanie: Czy świadczenie usług polegających na organizowaniu rozgrywek sportowo-rekreacyjnych w halowej piłce nożnej (podatnik podaje symbol PKWiU 92.62.1) podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług?

Usługi sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 92.62.1 (usługi związane ze sportem pozostałe) podlegają zwolnieniu od VAT pod warunkiem, iż świadczone są przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług; spod powyższego zwolnienia, wyłączony został wstęp na imprezy sportowe - poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Usługi o symbolu PKWiU 92.62.1, świadczone przez podmioty inne niż wyżej wymienione, podlegają opodatkowaniu stawką podstawą VAT, tj. 22 %. Natomiast wstęp na imprezy sportowe opodatkowany został stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 % - poz. 159 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Podobne interpretacje: