Drukuj

Podatnik świadczy usługi, które polegają na kopaniu rowów kasacyjnych (PKWiU 02.02.10-00.40), wykonywanie szlaku zrywkowego (PKWiU 02.02.10-00.30), remonty dróg leśnych (PKWiU 02.02.10-00.90) oraz dokonuje dostawy piasku (PKWiU 14.21.11-90.11), pospółki (PKWiU 14.21.12-10.13) i kruszywa naturalnego (PKWiU 14.21.12-10.19). Jaka jest prawidłowa stawa VAT z tytułu wykonywania tych czynności?

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.07.2004 r., uzupełnione w dniach 14.08.2004 r. i 06.09.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, na podstawie art. 14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje:

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że podatnik świadczy usługi, które polegają na kopaniu rowów kasacyjnych (PKWiU 02.02.10-00.40), wykonywanie szlaku zrywkowego (PKWiU 02.02.10-00.30), remonty dróg leśnych (PKWiU 02.02.10-00.90) oraz dokonuje dostawy piasku (PKWiU 14.21.11-90.11), pospółki (PKWiU 14.21.12-10.13) i kruszywa naturalnego (PKWiU 14.21.12-10.19). Podatnik zwrócił się z zapytaniem o ustalenie prawidłowej stawki VAT z tytułu wykonywania tych czynności.

Zgodnie z poz. 65 załącznika nr 6 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w którym znajduje się wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3 % - usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów objęte symbolem PKWiU 02.02.10 są objęte opodatkowaniem tą stawką VAT. Natomiast dostawa towarów objętych symbolem statystycznym PKWiU 14.21.11-90.11 - piasek, 14.21.12-10.13 - pospółka, 14.21.12-10.19 - kruszywo naturalne objęta jest stawką VAT 22-procentową.

Zatem przedstawione przez podatnika stanowisko należy uznać za właściwe.

Podobne interpretacje: