Drukuj

Czy sprzedaż międzynarodowych legitymacji studenckich uprawniających nabywcę do zniżek podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Podatnik sprzedaje legitymacje uprawniające nabywcę do zniżek, które są dostępne dla studentów studiów dziennych.

Urząd statystyczny zakwalifikował w/w legitymacje do grupowania PKWiU 63.30.12-00.00 "Usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów, miejsc zakwaterowania i wycieczek z kompleksowym programem imprez.

Zatem sprzedaż w/w legitymacji, stosownie do art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 22%.

Podobne interpretacje: