Drukuj

Zapytanie dot. stawki podatku VAT w związku z budową boisk sportowych wraz z zapleczem i robotami towarzyszącymi - PKOB 2411.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.05.2004 r. w przedmiocie opodatkowania podatkiem VAT budowy boisk sportowych wraz z zapleczem i robotami towarzyszącymi – PKOB 2411, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, iż na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) roboty i usługi związane z wykonawstwem wymienionego w ww. piśmie obiektu będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej w wysokości 22 %, gdyż brak w obowiązujących przepisach w zakresie podatku od towarów usług podstawy prawnej do stosowania w tym przypadku obniżonej stawki podatku.

Jednocześnie tut. Organ podatkowy informuje, iż powyższa informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego obowiązuje jedynie w zakresie zadanego przez Stronę zapytania i w przedstawionym stanie faktycznym oraz jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Podobne interpretacje: