Drukuj

Czy wydawanie posiłków żołnierzom zawodowym przez kasynow wojskowe jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług? Jeżeli tak - to według jakiej stawki podatku VAT?

Zgodnie z § 40 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz. 970) w okresie do dnia 31 grudnia 2007 r. obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się do usług związanych z podawaniem napojów (PKWiU ex 55.4) oraz usług stołówkowych i usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU ex 55.5), z wyłączeniem:

  1. sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%;
  2. sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie przetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22%

W związku z powyższym i zgodnie z powołanymi przepisami usługi wydawania posiłków żołnierzom zawodowym w czasie pokoju opodatkowane będą podatkiem od towarów i usług według stawki 7%.Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że właściwym organem do dokonywania klasyfikacji świadczonych usług według PKWiU są organy statystyczne.

Podobne interpretacje: